Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Download Links

English Version

 

 
  Danske links
  Udenlandske links
 
Danske links

Miljø- og Fødevareministeriet - SVANA - Grundvand

GEUS - Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser
 

Universiteter

Institut for Geoscience (Geologisk Institut, AU)

Institut for geografi og geologi, KU


Andre

Dansk Geologisk Forening (DGF)

ATV Jord-Grundvand-portal

MiljøPortalen

Grundvandskortlægning (Miljøministeriet)

 

Udenlandske links

Wikipedia - Om "tunnel valleys"

 

 

Sediment