Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
Hvad er begravede dale?

Begravede dale er underjordiske strukturer, som er meget udbredte i den danske undergrund. Nogle af dalene kan ses i landskabet i dag, men de fleste er helt begravede uden spor på overfladen.

Der er kortlagt over 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på over 250 lokaliteter. Resultaterne af kortlægningen bruges i tilrettelæggelsen af fremtidige geologiske og geofysiske undersøgelser af grundvandsforekomsterne i Danmark.

Kortlagte begravede dale pr. ultimo 2015