Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Download Links

English Version

 

 
NYT:

Seneste opdatering er klar til download. Klik herover!

 

Læs 2015-rapportens sammenfatning og konklusion - Klik her!

 

Read summary and conclusions of the 2015 report in English - Click here!

 
Seneste opdatering: 10.11.2016

  

myspace counter

Optimeret til 1280 X 800

 
Velkommen til begravede dale på nettet!

Dette websted formidler resultater af kortlægningen af begravede dale i Danmark. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet.

På dette websted kan du finde:

  • Beskrivelse af baggrunden for projektet
  • Resuméer af kortlægningsresultaterne
  • De kortlagte begravede dale
  • Projektrapporter i PDF-format
  • Links relateret til begravede dale
  • En kortfattet engelsk version

Navigér ved klik på fanebladene herover for at komme til webstedets hovedsider.

GEUS er ansvarlig for de geologiske tolkninger i projektet, og i visse tilfælde kan disse afvige fra tolkningerne i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, udført af og for Naturstyrelsen. Ligeledes indeholder projektrapporterne alene GEUS’ anbefalinger til for eksempel fremtidige kortlægninger og kortlægningsmetoder.

Har du kommentarer?

Har du kommentarer til webstedet eller til rapporterne, eller har du kendskab til begravede dale, som du synes fortjener opmærksomhed, så send en mail til:

Peter Sandersen eller Flemming Jørgensen, GEUS

Kortlagte begravede dale pr. ultimo 2015