Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
Kortlægning af begravede dale i Danmark

Begravede dale er underjordiske dalstrukturer, som for de flestes vedkommende er dannet under istidernes iskapper. Dalene er meget udbredte i den danske undergrund og gennem de seneste årtier er der kortlagt et stigende antal. Nogle af dalene kan ses i landskabet i dag, men de fleste er helt begravede uden spor på overfladen. Kendskab til dalenes placering har blandt andet stor betydning for vore grundvandsressourcer.

Der er med opdateringen i 2021 kortlagt over 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 280 lokaliteter. Resultaterne af kortlægningen bruges i tilrettelæggelsen af fremtidige geologiske og geofysiske undersøgelser af grundvandsforekomsterne og deres sårbarhed. Kortet til højre viser de kortlagte begravede dale, indtegnet med grønne streger. Detaljer om de enkelte kortlagte dale kan findes under fanebladet 'Kortlagte dale', mens mere overordnede resultater af kortlægningen kan ses under 'Resultater'. GIS-filer for dalene, samt tidligere rapporter kan downloades fra fanebladet 'Artikler, rapporter og GIS-filer'.

Kortlagte begravede dale pr. ultimo 2021