Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Datagrundlag
  Definitioner
  Metode
  Analyser af orienteringer

 

 
Definitioner

De opstillede definitioner for typer af begravede dale gennemgås herunder.

a) Begravet dal: En begravet dal defineres overordnet som en aflang fordybning eller depression, som er helt eller delvist udfyldt med yngre aflejringer.

Af disse findes der:

b) Helt begravede dale: Helt begravede dale er fuldstændigt udfyldt med yngre aflejringer og kan ikke erkendes i det nuværende terræn.

c) Delvist begravede dale: Er der helt eller i nogen grad sammenfald mellem forløbet af en begravet dal og en eller flere topografiske dale, betegnes dalen som delvist begravet.

Ovenstående definitioner er illustreret på figuren til højre, hvor skitser af helt begravede dale og delvist begravede dale er vist. En begravet dal kan i den ene yderlighed være en ung dal med en mindre mængde ungt sediment i bunden, og i den anden yderlighed være en gammel, dybtliggende fordybning, som er fuldstændig dækket af yngre jordlag. Bredden af en begravet dal afgrænses i kortlægningen ved toppen af dalskuldrene. I tilfælde af at data ikke entydigt viser dette punkt, angives afgrænsningen så vidt det er muligt i en fast kote.